آرشيو مقالات

تأثیر رنگ بر معماری داخلی

معماری داخلی، مجموعه دانش، فن و هنری است که با عناصر وابسته و مرتبط از قبیل: فرم، رنگ، بافت سعی در بهینه سازی فضاها و دستیابی به کارآیی و کارکرد ...

به کدامین گناه

می­ خواهم دريابم سرمايی را كه زيرپوست كودک دست­ فروش يا ضايعات جمع­ كن كوچه پس كوچه­ های شهرم از چه رنگ است...