آرشيو مقالات

به کدامین گناه

می­ خواهم دريابم سرمايی را كه زيرپوست كودک دست­ فروش يا ضايعات جمع­ كن كوچه پس كوچه­ های شهرم از چه رنگ است...

گره گشای

حکایتی شیرین برگرفته از شعر پروین اعتصامی بانوی ادب پارسی...

دوست

شعر از هنرمند 7 ساله نکیسا رجائی خراسانی...

سبک های نقاشی-فووها

بعد از دوران امپرسیون و هنرمندان آن دوره از قبیل: «گوکن»، «سزان»، «لترک»، «پووی د شاون» و ... دوران فووها آغاز شد....