آرشيو مقالات

شکوه شکر پروردگار!

روزی حضرت عیسی (ع) از خداوند درخواست کرد تا کسی را به او نشان دهد که نزد خدا محبوب -تر از او باشد. خداوند عیسی را به سوی پیرزنی که در کنار دریا زن...

حکایت درویش و پادشاه

درویشی تهیدست از کنار باغ کریم خان زند عبور می¬کرد. چشمش به شاه افتاد و با دست اشاره‌ای به او کرد. کریم خان دستور داد درویش را به داخل باغ آوردند....

به یاد زنده یاد فریدون مشیری

فریدون مشیری یکی از شاعران برجسته معاصر می¬باشد که می¬توان به جد گفت، او نه تنها یک شاعر بلکه یک معلم اخلاق بود. او را باید در میان اشعارش بجوئیم، کس...

مرا ببین، مرا دریاب!

شب به نیمه نزدیک می شود، اما فرشته ای کوچک همچنان در جدال با زندگیست. دستانش کوچک، بدن نحیفش لرزان و رخسارش پریده رنگ است. ...