آرشيو مقالات

گره گشای

حکایتی شیرین برگرفته از شعر پروین اعتصامی بانوی ادب پارسی...

سبک های نقاشی-فووها

بعد از دوران امپرسیون و هنرمندان آن دوره از قبیل: «گوکن»، «سزان»، «لترک»، «پووی د شاون» و ... دوران فووها آغاز شد....

خاطره

شعر و طراحی از هنرمند 7 ساله نکیسا رجائی خراسانی...

علی را ببخشید!

روزى در كوچه‏هاى كوفه به تنهائى راه مى ‏رفت، همانند همه مسلمانان در كمال سادگى با نرمى و آرامش و همه‏ جا را زیر نظر داشت...