آرشيو مقالات

تجلیل از علوم انسانی مستقل

ماه جاری در گوشه ای از تهران اتفاقی بس مبارک و پر از میمنت رخ داد، در جشنواره فارابی رسما از استاد دکتر سیدجواد طباطبایی، نویسنده نامدار و بی نظیر عر...

چرخه بی اعتباری و فساد

دولت و نظام حکمرانی تکلیف قراردادی و اخلاقی دارند تا در مسیر ایجاد زندگی شایسته و جامعه سالم گام بردارند....

شرحی بر ماجرای خیابان

مشکلات زیست محیطی پر تعداد از آلودگی هوا و کم آبی تا زلزله های پی در پی اخیر و یا مسأله اشتغال و تهی دستی فراگیر در جامعه وقتی با آگاهی از فسادهای رخ...

آینده نگری برای زلزله

کشور ما از نقاط زلزله خیز کره زمین است و در ظرف چهل تا پنجاه سال گذشته زلزله‌های سهمگین و مخرب متعددی را پشت سر گذاشته و ضایعات انسانی و مادی سنگینی ...

در مدار فاجعه

حوادثی نظیر زلزله را به رغم فاجعه آمیز بودنش برای جامعه ای نظیر ایران، عاملی تحول ساز و تحرک بخش دانست....