آرشيو مقالات

قصه پر غصه زنان سرزمین من

گاهی با خودم می اندیشم که این همه هیاهو و جنجال برای احقاق حقوقی که قرن هاست نابود شده و یا اصلا شکل نگرفته است، مگر برای ژست های سیاسی که ته و تویی ...

چرا واژه های خشونت زایی چون" مرگ بر" از ساختار تا عاملیت در نهادهای تربیتی و آموزشی و فرهنگی در نسل های مختلف درونی شده است ؟

مسئولان فرهنگی و آموزشی دنبال دستیابی به ریشه افزایش خشونت در مدارس و دانشگاهها و خانواده ها و اجتماع انسان ها در جامعه هستند و برای حل این مسئله تحق...

سخن سردبیر

همه ی کودکان حق دارند تا در خانواده ای که آنها را دوست دارند، بطور دائمی زندگی کنند. ...

تناسب رفتاری

جامعه شناسی مردم ایران برخاسته از خرده فرهنگ های متعددی است که هر یک مستلزم تجزیه و تحلیل روحیات و اخلاقیات و عقاید اقوام مختلفی است که اگر در بطن آن...