آرشيو مقالات

تصميمات خوب، اقدامات خوب

حوزه بهداشت دانشگاه گلستان، از ابتدای بارشهای سیل آسا در استان تا تاریخ 16 فروردین تمام توان خود را برای ارائه خدمات سلامت به مردم به کارگرفته و تا آ...

زنان جانباز بعد از جنگ هشت ساله

براساس آمار بنیاد شهید، زنانی که در بمباران ها، جبهه‌ها و پشت جبهه‌ها مجروح شدند، پنج هزار و سیصد و هفتاد و پنج نفرند که از این تعداد، ۳ هزار و ۷۵ نف...

دردی به نام خشونت کلامی و روانی

متأسفانه خشونت‌های خیابانی در قالب متلک پرانی و تنه زدن و دیگر خشونت‌ها، سالیان سال با تکرار، برای زنان و دختران، تبدیل به یک کلیشه شده است. ...

اشتغال یک زن

هرروز با افزایش نقش زنان درعرصه های فرهنگی، اقتصادی وسیاسی درجهان هستیم، این مسأله تا جایی است که زنان وظایف اصلی خود را فراموش کرده و بسیاری ازحقوق...

انجام معامله یا ازدواج

کودک همسری یکی از مسائل اجتماعی است که با تعداد زیادی از افراد جامعه پیوند دارد و موجب تغییر بافت اجتماعی از پایه می‌شود. ...