آرشيو مقالات

حضور وکیل در حین دادرسی

هرچند منشور ملل متحده، حق حاکمیت داخلی کشورها را به رسمیت شناخته و اعطای حق رأی برابر به کلیه ی کشورهای عضو جامعه بین المللی، ایشان را در موضع یکسان ...

اصل برائت

مطابق اصول و قواعد کلی حقوقی و مسلمات فقهی، اصل بر برائت افراد است. به این مهم در اصول متعددی از قانون اساسی مستقیم یا غیر مستقیم اشاره شده است. ...

خشونت خانگی، چرا؟

«خشونت خانگی»، به معنای رفتار خشونت آمیز و سلطه گرانه یک عضو علیه عضو یا اعضای دیگر همان خانواده است. بر اساس مطالعات، هدف اصلی «خشونت خانگی» کودکان ...

اختلال پردازش حسی

پردازش حسی (یکپارچگی حسی) اشاره دارد به مسیری که سیستم های عصبی پیام ها را از حواس دریافت کرده و آن ها را به پاسخ های حرکتی و رفتاری مناسب تبدیل م...

اختلال مهارت های حرکتی

کودکانی که هماهنگی حرکتی رشدی دارند، برای انجام صحیح فعالیت های حرکتی روزمره نظیر: «پریدن»، «لی لی کردن»، «دویدن» یا «گرفتن توپ» تلاش می¬کنند. ...

درمان خجالت در كودكان

كودک خجالتی كودک "مضطربی" است كه باور دارد، من بد هستم همه بد هستند؛ و اين افراد بد اگر از بدی من آگاه شوند به من آسيب می زنند. ...