آرشيو مقالات

انتظار فرج از نیمه خرداد

ماه خرداد برای مردم ایران بیانگر حوادث تاریخی سرنوشت¬سازی ا¬ست که هیچگاه از حافظه تاریخی ایشان پاک نخواهد شد، پانزده خرداد 42، چهارده خرداد 68، ...

معضلات زندگی شهر نشینی در ایران

حجم وسیع اطلاعات و اخباری که پیرامون مشکلات رو به تزاید فرهنگی یا اجتماعی موجود در شهرهای بزرگ ایران به گوش می رسد؛ از شکافهای عمیق طبقاتی گرفته ت...

مجرمان یقه سفید

در «جرم شناسی»، اصطلاح مجرمان یقه سفید به افرادی اطلاق می شود که به دلیل تطبیق پذیری اجتماعی فوق العاده و استعداد، جسارت و خونسردی فراتر از حد ظ...

حقوق زنان، تساوی یا تشابه

وقتی حرف از حقوق زنان است و یا به عبارتی نظام حقوقی زنان مد نظر می باشد، به حقوقی مانند: «حق رأی»، «حق کار»، «حق مالکیت»، «حق تحصیل»، «حق شرکت د...

استقلال کانون وکلا

کانونهای وکلای دادگستری ار دیرپاترین نهادهای مدنی تشکیل شده در ایران مدرن هستند. اگر تاریخ تأسیس تشکیلات «عدلیه نوین» را مقارن آغاز «مدرنیزاسیون» دا...