آرشيو مقالات

علل و اثرات فقر

باید اذعان داشت که «فقر» یک پدیده اجتماعی فوق العاده پیچیده است و کشف علل آن نیز به همان اندازه دشوار می باشد....

توانمندسازی زنان

توانمند سازی زنان برای مشارکت دادن آنها در اقتصاد خانواده، راهکاری برای بهبود کیفیت زندگی زنان، مردان و خانواده است و برای ایجاد توسعه و پایداری در...