آرشيو مقالات

حاصل جمع سه جهان بینی

چین قدیم حکومتی دموکرات نبود، ولی نهاد داشت و تصمیمات تابع نظرات افراد نبود. برای سیاستهای اقتصادی، آموزشی یا اجتماعی، نهادهایی بودند که در آن افراد ...

تناسب رفتاری

جامعه شناسی مردم ایران برخاسته از خرده فرهنگ های متعددی است که هر یک مستلزم تجزیه و تحلیل روحیات و اخلاقیات و عقاید اقوام مختلفی است که اگر در بطن آن...

ره آورد سفر ارمنستان

گفتگوی آبتاب با دکتر سجاد کرمی نامیوندی- کارشناس مجری برنامه های تخصصی سواد رسانه ای رادیو گفتگو و رادیو فرهنگ صدای جمهوری اسلامی ایران، دبیر کارگروه...

تأثیر کار بر حیات اجتماعی

انسانِ امروز بیش‌ از پیش در پی کسبِ منافع ‌شخصی خویش است، به گونه‌ای که همبستگی در حیاتِ جمعی، با تهدید مواجه شده است....

درنگی در خرد غربی

یونان را آنگونه که در گفتارهای دانشوران اندیشه آمده است باید نخستین خواستگاه فلسفه غربی و به طریق اولی زادبوم سنت فلسفه ورزی بشر نامید. ...