آرشيو مقالات

توپخانه عراقی

خانم «صدیقه انجم شعاع» یکی از هزاران شیر زن دلاور ایرانی است، که در دوران هشت ساله جنگ تحمیلی به شهرهای جنگی رفته تا همسر رزمنده اش را در راه مبارزه ...

انتظار فرج از نیمه خرداد

ماه خرداد برای مردم ایران بیانگر حوادث تاریخی سرنوشت¬سازی ا¬ست که هیچگاه از حافظه تاریخی ایشان پاک نخواهد شد، پانزده خرداد 42، چهارده خرداد 68، ...

معضلات زندگی شهر نشینی در ایران

حجم وسیع اطلاعات و اخباری که پیرامون مشکلات رو به تزاید فرهنگی یا اجتماعی موجود در شهرهای بزرگ ایران به گوش می رسد؛ از شکافهای عمیق طبقاتی گرفته ت...

مجرمان یقه سفید

در «جرم شناسی»، اصطلاح مجرمان یقه سفید به افرادی اطلاق می شود که به دلیل تطبیق پذیری اجتماعی فوق العاده و استعداد، جسارت و خونسردی فراتر از حد ظ...

حقوق زنان، تساوی یا تشابه

وقتی حرف از حقوق زنان است و یا به عبارتی نظام حقوقی زنان مد نظر می باشد، به حقوقی مانند: «حق رأی»، «حق کار»، «حق مالکیت»، «حق تحصیل»، «حق شرکت د...