آرشيو مقالات

ايران، برجام و ترامپ

مردم ايران سالهاست كه با تحريم ­های آمريكا آشنا می ­باشند، ليكن اين تحريم­ ها هميشه بی ­اهميت بوده ­اند....