آرشيو مقالات

حرف های معاصر

در سدۀ اخير آنچه همپای گلوله و شايد بيش از آن شتاب داشته، کلمه بوده است....

بیکاری یکی از علل خودکشی

در یک مطالعه نشان داده شد که بیکاری باعث 45000 خودکشی در یک سال و در سرتاسر جهان بوده است.طبق این تحقیق نیاز است تا استراتژی¬های پیشگیری از خودکشی در...

انرژی امواج دریا

اگر دریاها به نحو مطلوب مورد بهره ­برداری قرار گیرند، می ­توانند به ­عنوان یکی از منابع پاک تولید انرژی برای رفاه زندگی بشری مورد استفاده قرار گیرند....