آرشيو مقالات

انرژی امواج دریا

اگر دریاها به نحو مطلوب مورد بهره ­برداری قرار گیرند، می ­توانند به ­عنوان یکی از منابع پاک تولید انرژی برای رفاه زندگی بشری مورد استفاده قرار گیرند....

به کدامین گناه

می­ خواهم دريابم سرمايی را كه زيرپوست كودک دست­ فروش يا ضايعات جمع­ كن كوچه پس كوچه­ های شهرم از چه رنگ است...