آرشيو مقالات

مصادره به مطلوب رجل سیاسی!

صحبت های اخیر زهرا شجاعی، دبیر کل مجمع زنان اصلاح طلب و اشرف بروجردی مبنی بر عدم پذیرش تبعیض علیه زنان و تفسیر کلمه رجال از سوی شورای نگهبان جهت کاند...

دردی به نام خشونت کلامی و روانی

متأسفانه خشونت‌های خیابانی در قالب متلک پرانی و تنه زدن و دیگر خشونت‌ها، سالیان سال با تکرار، برای زنان و دختران، تبدیل به یک کلیشه شده است. ...

اشتغال یک زن

هرروز با افزایش نقش زنان درعرصه های فرهنگی، اقتصادی وسیاسی درجهان هستیم، این مسأله تا جایی است که زنان وظایف اصلی خود را فراموش کرده و بسیاری ازحقوق...

انجام معامله یا ازدواج

کودک همسری یکی از مسائل اجتماعی است که با تعداد زیادی از افراد جامعه پیوند دارد و موجب تغییر بافت اجتماعی از پایه می‌شود. ...

عارضه‌ ای به نام سرزنش قربانی

عارضه‌ سرزنش قربانی پدیده‌ای است که در آن تقصیر یک جرم (اغلب در جرایمی مانند تجاوز و آزار جنسی، خشونت خانگی، یا حتی دزدی) به قربانی نسبت داده می ‌شود...