آرشيو مقالات

کاربرد سالیسیلیک در بیولوژیک

در سالهای اخیر سالیسیلات ها توجه بسیاری از محققین را به خود جلب کرده اند و این موضوع از آنجا ناشی می شود که تجمع آنها در گیاهان برای ایجاد مقاومت طبی...