آرشيو مقالات

آناتومی های داوینچی

داوینچی همیشه به عنوان یکی از بهترین هنرمندان عصر رنسانس مورد ستایش بوده است که بسیار جلوتر از زمان خود کار کرده و قابل تشخیص ترین آثار جهان را ارائه...

توانمند سازی زنان

زنان بدون شک ستون هر جامعه ای هستند و می توانند نقش های متعددی ایفاء کنند. آنان به عنوان یک دختر و یک مادر در جامعه با مهربانی و صداقت نقش های مهمی ر...