آرشيو مقالات

کودک آزاری

مهم است که با کسی درباره ی نگرانی های خود صحبت کنید. ...

آموزش بحران

برای آموزش مردم شبیه سازی بحران صورت می گیرد و آنان با انجام یک بازی در شرایط بحران، تجربه ی کافی برای مواجه شدن با انواع بحران ها را در زندگی واقعی ...

روز ملی دختران

مشارکت جوانان و زنان در امور مربوط به جامعه مهمتر از پاسخ به نیاز خود بخش‌های مختلف جامعه و اجتماع است و امیدواریم هر چه بیشتر شاهد بهره‌مندی از ظرفی...

اعتیاد جنسی

اعتیاد جنسی بیشتر در مورد مردان جوان و بالغ بعد از سن پانزده سال تعریف می شود....

سقوط اخلاقی جامعه

جامعه ای که دچار سقوط معنوی شود می تواند جای بسیار خطرناک و ناامنی برای زندگی به حساب می آید....

ما تربیت نشدیم!

«جان راسکین»، آموزگار بزرگ نگاه، در قرن نوزدهم می‌گفت: "اگر دست من بود، درس طراحی را در همۀ مدارس جهان اجباری می‌کردم تا بچه‌ها قبل از اینکه به نگاه‌...