آرشيو مقالات

نسل کشی مسلمانان در میانمار

نامه ی دستيار ويژه رئيس جمهور در امور حقوق شهروندی به «آنگ سان سوچی» برای اقدام عملی فوری در پايان دادن به نسل كشی در میانمار...