آرشيو مقالات

حکایت

ای جوان تنها وقتی ارزش داری که شجاع باشی و آن پوشش نقره‌ ای را از جلوی چشم‌هایت برداری تا بار دیگر بتوانی دیگران را ببینی و دوستشان بداری....

سخن سردبیر

زمین لرزه به سختی پیش بینی می شود و هر زمان می تواند رخ دهد، لذا جلوگیری از زلزله کاملا غیرممکن است. بنابراین، انجام اقدامات مناسب برای کاهش آسیب و ت...

کرمانشاه، شرمنده ام!

من به کرمانشاه تسلیت نمی گویم. من به ایران تسلیت می گویم، آن هم نه در غم کرمانشاه، که در غم «اخلاق حرفه ای» که هر روز در کوچه کوچه های این دیار به دس...

انحراف جنسی یا پارافیلیا چیست؟

وقتی تشخیص انحراف جنسی را برای فردی می گذارند که فرد به مدت شش ماه تمایل جنسی به اشیاء، مردگان، حیوانات، اندام های بدن، کودکان، مواد دفع شده از بدن و...