آرشيو مقالات

حلقه ازدواج همسر اول

پدرش به او گفت: "این حلقه را نگه دار. هر قدر هم که دور بمانی، من تو را پسر و وارث واقعی خود میدانم."...

سخن سردبیر

هرساله جمعیت زیادی انسان اعم از بزرگسال و کودک در سرتاسر جهان جان خود را در خشونت و درگیری از دست می دهند و یا مجروح می شوند. در این میان زنان و کودک...

عضویت در فرقه

پیوستن به فرقه مانند پیوستن به یک باشگاه محلی و یا مانند استخدام در یک شرکت تجاری یا یک سازمان مجاز غیرانتفاعی نیست. ...

میراث رهایی بخش حسین

برای آزاد زیستن و نه گفتن به استکبار درون و استبداد برون داشتن شخصیت و الگویی چون حسین (ع) کافی است. ...