آرشيو مقالات

داستان کودک

من گمان می کنم که مسافر باید خودت باشی، پدربزرگ عزیز؛ زیرا این درست همان کاریست که تو در قِبال ما انجام می دهی و ما هم همینطور. ...

سیری در تاریخ

فخر الدوله، یكی از زنان ثروتمند ایران بود. او اولین فرد وارد كننده تاكسی به تهران بود که با قرار دادن سیستم تاكسیرانی در تهران و احداث مسجد فخرالدوله...

حکایت

ای جوان تنها وقتی ارزش داری که شجاع باشی و آن پوشش نقره‌ ای را از جلوی چشم‌هایت برداری تا بار دیگر بتوانی دیگران را ببینی و دوستشان بداری....

سخن سردبیر

زمین لرزه به سختی پیش بینی می شود و هر زمان می تواند رخ دهد، لذا جلوگیری از زلزله کاملا غیرممکن است. بنابراین، انجام اقدامات مناسب برای کاهش آسیب و ت...

کرمانشاه، شرمنده ام!

من به کرمانشاه تسلیت نمی گویم. من به ایران تسلیت می گویم، آن هم نه در غم کرمانشاه، که در غم «اخلاق حرفه ای» که هر روز در کوچه کوچه های این دیار به دس...