آرشيو مقالات

تجلیل از علوم انسانی مستقل

ماه جاری در گوشه ای از تهران اتفاقی بس مبارک و پر از میمنت رخ داد، در جشنواره فارابی رسما از استاد دکتر سیدجواد طباطبایی، نویسنده نامدار و بی نظیر عر...

ضلالت مدرن

بارها در شبکه های تلویزیونی، اجتماعی، کتب و از زبان بزرگان شنیده و خوانده ایم مرد و زن مکمل یکدیگر و از ابعاد متقابل برابر یکدیگرند...