آرشيو مقالات

بانوان قهرمان تای چی چوان

در مسابقات قهرمان کشوری بانوان ووشو، سبک شینگ یی چوان که در بندر هندیجان برگزار شد؛ هنرجویان مادر تای چی ایران "استاد شکوفه دیوانی" موفق به کسب مدال ...

آمدن پادشاه

روزی چند کودک در زمین بازی خود بازی می کردند، در آن هنگام قاصدی با اسب خویش وارد شهر شد؛ شیپوری نواخت و با صدای بلند گفت: " پادشاه! پادشاه امروز از ...

حکایت

نود سال زندگیِ با انگیزه و هدفمند، از او مردی ساخته که تمام سخنانش سنجیده و حکیمانه است، پس لایق پاداش است...

سخن سردبیر

براساس گزارش های منتشر شده سازمان ملل، حداقل ۲۰۰ میلیون زن ختنه شده در ۳۰ کشور زندگی می کنند. با این حال، این آمار تا حد زیادی به 27 کشور آفریقایی مح...

شهرزاد به کجا می بَرَدمان

در ازدحام آشفتگی های این روزهایمان نمایش سریال شهرزاد که شاید خود چهره بزک شده سردرگمی هایمان باشد، بی هیچ تردیدی یک غافلگیری تمام عیار بود. آن هم بر...