آرشيو مقالات

دارودرمانی تجمع آهن در بدن

افزايش سطح سرمی آهن در بدن، شرايطی است كه درافزايش دريافت آهن يا افزايش در جذب آهن رخ می دهد. درمان آن می تواند بسته به نوع بيماری با فلبوتومی يا فصد...

درمان اسهال مسافرتی

مایع درمانی، اولین و مهمترین اقدام درمانی در اسهال مسافرتی جایگزینی مایع از دست رفته است که به شدت اسهال و کاهش حجم بستگی دارد....

معضلی به نام کودک خیابانی

با نزدیک شدن به ایام نوروز، به یاد کودکان خیابانی افتادم که شاید هیچ امیدی برای نو شدن کفش ها و لباس هایشان ندارند و با توجه به اینکه این موضوع یک مع...

ضرورت همکاری سازمان حفاظت محیط زیست در توسعه فناوری بومی گیاهان تراریخته و محصولات GMO در سایه قانون ملی ایمنی زیستی

بی ثباتی ­های اقتصادی، اکولوژیک و اجتماعی بخصوص پدیده ناامنی غذایی از جمله خطراتی هستند که امنیت آینده جوامع بشری را تهدید می کنند ....

ما، نفت، مصدق

من نه برای مال جنگیدم نه برای مقام، تنها آرزوی من در زندگی ‌ام استقلال و عظمت ایران بود و حتی از اینکه امروز در گوشۀ زندان اظهار عقیده‌ می کنم اندکی ...