آرشيو مقالات

زنان مهاجر و مشکلات آنان

در این مقاله قصد دارم به پدیده ی مهاجرت اجباری زنان بپردازم که امروزه به دلیل جنگ، ناامنی، کمبود امکانات آموزشی و بهداشتی، و تبعیضات فرهنگی و اجتماعی...