آرشيو مقالات

تأثیر کار بر حیات اجتماعی

انسانِ امروز بیش‌ از پیش در پی کسبِ منافع ‌شخصی خویش است، به گونه‌ای که همبستگی در حیاتِ جمعی، با تهدید مواجه شده است....

درنگی در خرد غربی

یونان را آنگونه که در گفتارهای دانشوران اندیشه آمده است باید نخستین خواستگاه فلسفه غربی و به طریق اولی زادبوم سنت فلسفه ورزی بشر نامید. ...

آب هست، مرد نیست!

سخنان جنجالی دکترکامران نماینده مردم شهرستان اصفهان در بین نمازگزاران مردم شهر ورزنه ...