آرشيو مقالات

کاربرد سالیسیلیک در بیولوژیک

در سالهای اخیر سالیسیلات ها توجه بسیاری از محققین را به خود جلب کرده اند و این موضوع از آنجا ناشی می شود که تجمع آنها در گیاهان برای ایجاد مقاومت طبی...

حاصل جمع سه جهان بینی

چین قدیم حکومتی دموکرات نبود، ولی نهاد داشت و تصمیمات تابع نظرات افراد نبود. برای سیاستهای اقتصادی، آموزشی یا اجتماعی، نهادهایی بودند که در آن افراد ...

تناسب رفتاری

جامعه شناسی مردم ایران برخاسته از خرده فرهنگ های متعددی است که هر یک مستلزم تجزیه و تحلیل روحیات و اخلاقیات و عقاید اقوام مختلفی است که اگر در بطن آن...

ره آورد سفر ارمنستان

گفتگوی آبتاب با دکتر سجاد کرمی نامیوندی- کارشناس مجری برنامه های تخصصی سواد رسانه ای رادیو گفتگو و رادیو فرهنگ صدای جمهوری اسلامی ایران، دبیر کارگروه...