آرشيو مقالات

کرمانشاه، شرمنده ام!

من به کرمانشاه تسلیت نمی گویم. من به ایران تسلیت می گویم، آن هم نه در غم کرمانشاه، که در غم «اخلاق حرفه ای» که هر روز در کوچه کوچه های این دیار به دس...

انحراف جنسی یا پارافیلیا چیست؟

وقتی تشخیص انحراف جنسی را برای فردی می گذارند که فرد به مدت شش ماه تمایل جنسی به اشیاء، مردگان، حیوانات، اندام های بدن، کودکان، مواد دفع شده از بدن و...