آرشيو مقالات

قصه پر غصه زنان سرزمین من

گاهی با خودم می اندیشم که این همه هیاهو و جنجال برای احقاق حقوقی که قرن هاست نابود شده و یا اصلا شکل نگرفته است، مگر برای ژست های سیاسی که ته و تویی ...

چرا واژه های خشونت زایی چون" مرگ بر" از ساختار تا عاملیت در نهادهای تربیتی و آموزشی و فرهنگی در نسل های مختلف درونی شده است ؟

مسئولان فرهنگی و آموزشی دنبال دستیابی به ریشه افزایش خشونت در مدارس و دانشگاهها و خانواده ها و اجتماع انسان ها در جامعه هستند و برای حل این مسئله تحق...

نلسون ماندلا

18جولای، روز بین المللی نلسون ماندلا؛ روزی برای توجه و یادآوری ارزش هایی مانند: آزادی، عدالت و دموکراسی و قدردانی از تلاشگران صبور آزادیخواهی و عدالت...