پوران شریعت رضوی و انتخاب هایش

   114695

شیرین یوسفی، کارشناس ارشد جامعه شناسی


سرکار خانم دکتر شریعت رضوی به دریای بی کران رحمت الهی پیوست.  پس از انتشار این خبر بلافاصله اصحاب قلم و چهره های فرهنگی و سیاسی هموطن دست بکار شدند و فضای رسانه ای کشور را پر از تجلیل هایی کردند، که  واژه های نامأنوس اما فاخر آنها، مصداق بارز سنت دیرینه ما ایرانیان در تجلیل و تکریم از عزیز "از دست رفته" بود!

اما من بر آن نیستم که از این پنجره به مرگ این زن دانشمند و توانمند ایرانی نگاه کنم. من برای تکریم او نمی خواهم بگویم که پوران شریعت رضوی همسر دکتر علی شریعتی بود. من برای بزرگداشت پوران شریعت رضوی نمی خواهم بگویم او خواهر شهیدان شریعت رضوی بود. من نمی خواهم در تجلیل از مقام او بگویم که حکومت کودتایی پهلوی دوم، برادر او را در دانشگاه تهران پیش پای نیکسون قربانی کرد.  در تکریم از پوران شریعت رضوی نمی خواهم بگویم که او مادر دکتر احسان و خانم دکترها سارا، سوسن و مونا شریعتی بود. و اما چرا ابا دارم از تجلیل این زن مبارز با توسل به این همه سند افتخارآفرین؟

چون ما در مکتب انسان ساز و عزت آفرینی تلمذ کردیم که  معلم بزرگ آن - دکتر علی شریعتی - آنجا که می خواهد از یک انسان متعالی و رشد یافته بگوید، فراتر از ساختارهای پدرسالارانه و کلیشه ها جنسیت زده و ذهنیت های متحجر  قرار می گیرد و می گوید:

" خواستم بگویم فاطمه دختر خدیجهٔ بزرگ است، دیدم فاطمه نیست.

خواستم بگویم که فاطمه دختر محمد است، دیدم که فاطمه نیست.

خواستم بگویم که فاطمه همسر علی است، دیدم که فاطمه نیست.

خواستم بگویم که فاطمه مادر حسنین است، دیدم که فاطمه نیست.

خواستم بگویم که فاطمه مادر زینب است، باز دیدم که فاطمه نیست.

نه، این‌ها همه هست و این‌همه فاطمه نیست. فاطمه فاطمه است "

لذا من هم به تأسی از ان معلم بزرگ می گویم: "پوران شریعیت رضوی همه این ها بود ولی همه این ها پوران شریعت رضوی نبوند."

دکتر شریعت رضوی زنی دانشمندی بود که از دانشگاه سوربن فرانسه دکترای ادبیات گرفته بود. او زن نویسنده ای بود که شرح مبارزه و مقاومت جانانه اش برای یک زیست مترقی و رشد یابنده را در چند جلد کتاب جاودانه کرد. او زنی بود که انتخاب کرده بود که خارج از روال مألوف و منفعل، همسری و مادرانگی کند.او آگاهانه برگزیده بود که یار، همراه، همدل  و حامی همسرش در به چالش کشیدن توأمان تحجر و استبداد باشد. او می دانست که بعنوان یک زن مسلمان ایرانی باید هزینه ای گزاف برای انتخاب این سبک از زندگی بپردازد. و چه نیکو تا آخرین لحظه عمرش شجاعانه و عالمانه پای همه هزینه ها ایستاد. چه آن زمان که در عنفوان جوانی، عطای تمنیات و تعلقات ظریف زنانه را به لقای خلق گفتمانی شورآفرین از شیعه، بخشید که همسرش خالق ان بود و چه آن زمان که زحمت بی پایان مادری را به تنهایی و بدون همراهی همسر اسیر، تبعیدی و بعدها شهیدش پذیرفت. و چه آن زمان که بعد از رجعت  شهادت گونه همسرش، سعی وافر کرد در حفظ و نشر اندیشه های بلند او. از منظر من آنچه که نام و یاد پوران شریعت رضوی را برای همیشه ماندگار خواهد کرد نه همسر علی شریعتی بودن، بلکه توانمندی او در انتخاب سبکی مترقی از زندگی  برای زن مسلمان ایرانی است. یادش گرامی و راهش پر رهرو باد....


نظر شما