احکام زنان زندانی

   114269


معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور در توئیتر خود نوشت: بر اساس تفاهم نامه همکاری معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه با معاونت امور زنان و خانواده زنان زندانی واجد شرایط با دستبند الکترونیک دوران محکومیت را در کنار خانواده خواهند گذراند."

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده روز سه شنبه ۲۱ اسفند پس از امضاء تفاهم نامه با معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه و به دنبال تلاش های معاونت امور زنان و خانواده برای گذراندن دوران محکومیت زنان زندانی با دستبند الکترونیک در کنار خانواده گفت: "بلاتکلیف بودن این فرزندان آسیبی است که نگرانی هایی برای نهاد جامعه به ویژه سازمان بهزیستی ایجاد کرده است." «معصومه ابتکار» و «محمد الفت» تفاهم نامه ای را امضاء کردند که براساس آن، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه متعهد شد دوره های آموزشی مورد نیاز برای همکاران قضایی را به منظور صدور آرای جایگزین برگزار کند؛ همچنین گزارش اقدامات انجام گرفته در دادسراهای هر استان را از طریق صدور بخش نامه های مورد نیاز و مکاتبه با دادستان کل کشور به صورت هر سه ماه یک بار دریافت کند. همچنین، براساس این تفاهم نامه معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری به تأمین اعتبار مالی و امکانات مورد نیاز به منظور گسترش اجرای طرح دستبندهای الکترونیک برای کنترل مادران زندانی، فراهم کردن زمینه اشتغال دختران و زنان زندانی خودسرپرست و بدسرپرست در ایام استفاده از پابندهای الکترونیک، متعهد شد. معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری برای تسریع در اجرای مفاد تفاهم نامه و مساعدت نسبت به آزادی زنان زندانی دارای فرزند، از طریق استانداری ها، اقدامات لازم را نسبت به بررسی اولویت های هر استان طبق این تفاهم نامه انجام و هر سه ماه یکبار گزارش اقدامات استان ها را جمع آوری خواهد کرد.

 

 


نظر شما