زانوی ضربدری

   99569

دکتر حبیب رشادی جراح ومتخصص ارتوپدی، تروما وآسیب های ورزشی و فلوشیپ جراحی زانو و آرتروسکوپی


ژنووالگوم  یا زانوی ضربدری یا  زانوی ایکس:

دراین حالت زانوها  بهم چسبیده ولی پاها از هم فاصله  دارند که منجربه شکل گیری حرف X میشود.

 انواع پای ضربدری:

1- پای ضربدری فیزیولوژیک: این حالت پس ازاین که کودک به 7 الی8 سالگی میرسد، بدون هیچگونه مداخله درمانی وخودبخود برطرف می گردد.

2- پای ضربدری پاتولوژیک : متعاقب بیماری راشیتیسم، چاقی و وزن زیاد ایجاد می شود.

تشخیص ژنووالگوم (پای ضربدری):

تشخیص این حالت با معاینه بالینی، بررسی الگوی راه رفتن وایستادن، تعیین میزان قد و بررسی وضعیت تراز وتقارن پاها تأیید می گردد. اگر حالت ضربدری زانوها تا 7 سالگی خودبخود اصلاح نشود باید رمان انجام گیرد.

 درمان زانوی ضربدری:

درابتدا باید  علت های زمینه ای مثل اختلالات تغذیه ای را که میتواند شامل تجویز ویتامین دی(D) و ویتامین سی (C ) باشد اصلاح کنیم. درضمن تقویت عضلات اطراف زانو ولگن وفیزیوتراپی بسیار مفید است. اختلالات پا مثل صافی کف پا (Flat  Foot ) باید اصلاح شود. آب درمانی مثل تمرینهای ورزشی در آب استخر، استفاده از توپ ارتوپدی، اسکات نیمه، واستپ آپ درجهت تقویت عضلات در ژنووالگوم میتواند بسیار کارساز ومفید باشد. جراحی در ژنو والگوم یا پای ضربدری ایکس و درمان مواردی  از پای ضربدری که خودبخود برطرف نگردد، جراحی  خواهد بود.


نظر شما