جریمه نقدی برای والدینی که جلوی تحصیل فرزندانشان را بگیرند

   82645


نمایندگان مجلس ماده ۷ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان را به تصویب رساندند که براساس آن هر یک از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی اطفال و نوجوانان، مکلفند موجبات تحصیل آنان را فراهم کنند و در صورت استنکاف با وجود فراهم بودن شرایط برای بار اول ملزم به انجام این تکلیف می‌شوند و برای بار دوم به جزای نقدی درجه هفت و برای مراتب بعدی به جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شوند.


نظر شما