مراسم متفاوت و زیبای مادر برای فرزند شهیدش

   73628


مادر شهید علیرضا پسندیده در ۳۰مین سالگرد شهادت فرزندش، سالنی کرایه کرد تا گروه دف‌نوازان مهربانو داروَگ کنسرت داشته باشند.


نظر شما