سخن سردبیر

   74117


همه ی کودکان حق دارند تا در خانواده ای که آنها را دوست دارند، بطور دائمی زندگی کنند. در هر کشور قوانین خاصی برای فرزندپذیری وجود دارد. در برخی از کشورها علاوه بر زوج ها به زنان مجرد نیز اجازه داده می شود تا سرپرستی کودکی را به عهده گیرند. هرچند در جهان تعداد زنان مجردی که کودکی را به فرزندخواندگی انتخاب می کنند بیشتر از مردان است، اما فرزندپذیری در میان مردان مجرد نیز رو به افزایش است. اخیراً در ایران قانون فرزندپذیری به نحوی تغییر پیدا کرده است که این روند برای خانواده های متقاضی تسهیل شده و در کنار آن زنان مجرد نیز بتوانند طعم مادری را با پذیرفتن سرپرستی دختران بچشند. شاید در نگاه اول پذیرفتن فرزند برای یک زن به تنهایی دشوار به نظر برسد، اما این مادران می توانند با افرادی که این کار را انجام داده اند، صحبت کرده و از تجربیات آنها در امر پرورش کودک استفاده کنند. خوب است که آنها با سایر مادران مجرد در تماس باشند و با آنها صحبت کنند. مهم است که آنها قبل از قبول سرپرستی کودک شرایط زندگی خود را بررسی کنند تا اطمینان حاصل کنند که می توانند از عهده ی بزرگ کردن یک کودک برآیند. این مادران باید در نظر داشته باشند که هنگامی سر کار هستند، چه کسی از کودک آنها مراقبت می کند و یا اینکه اگر کودک به طور غیرمنتظره بیمار شد، چه کسی به مادر کمک خواهد کرد. بررسی شرایط تحصیل کودک نیز اهمیت زیادی دارد. شواهد نشان داده است که در میان زنان مجرد که خواهان فرزند هستند، افرادی که تحصیل کرده و شاغل هستند؛ موفق تر عمل کرده اند. باید گفت که به طور غریزی در وجود هر زن احساسات مادرانه وجود دارد. زوج هایی که به دنبال فرزندخواندگی هستند، بیشتر خواهان پذیرش سرپرستی نوزاد هستند، در حالیکه والدین مجرد کودکان با سن بالاتر را ترجیح می دهند و این شانس در اختیار همه کودکان قرار می گیرد که صاحب خانه و خانواده شوند. ممکن است گروهی با دیدگاه سنتی این دسته از مادران را خودخواه بدانند، چراکه ازدواج نکرده و می خواهند کودکی را بدون پدر بزرگ کنند و یا اینکه حاضر نشده اند تا فرزندشان را خودشان به دنیا بیاورند. از آن بدتر ممکن است مورد قضاوت جامعه نیز قرار بگیرند و با قضاوت های ناروا آزار ببینند. شایان ذکر است که تمایل به عشق ورزیدن و مادر شدن در همه ی زنان وجود دارد، و اغلب زنانی که برای پذیرفتن فرزند اقدام می کنند؛ زنانی توانا و شجاع هستند؛ لذا در این میان نقش رسانه ها در افزایش آگاهی های عمومی جامعه را باید پررنگ کرد تا شناخت کافی به مردم بدهند. مادران مجرد که بایستی پس از پذیرفتن کودک به فرزندخواندگی نقش جدیدی ایفا کنند، لازم است که از سوی خانواده هایشان و جامعه حمایت شوند تا بتوانند بهتر از عهده ی مسئولیت خود برآیند. با توجه به آنکه هر کودکی نیاز دارد تا با عشق و محبت در محیط خانواده رشد کند، لذا توجه و پرداختن به این موضوع اهمیت خاصی دارد.    


نظر شما