خدمات مشاوره‌ای تحت پوشش بيمه ايجاد كنيم

   71681

ليلا ارشد


رئيس سازمان بهزيستي اعلام كرده كه ٨٠ درصد تماس تلفني با خط ملي اعتياد و بيش از ٨٠ درصد مراجعات به مراكز مشاوره بهزيستي، مربوط به زنان بوده است. تجربه من در اين سال‌ها مي‌گويد كه زنان نسبت به مسائل پيرامون و خانواده از حساسيت بالاتري برخوردارند و تمام اين سال‌ها تلاش كردند كه شرايط را بهتر كنند. من به عنوان يكي از اعضاي «صداي يارا» هم مي‌بينم كه بيش از ٨٠ درصد تماس گيرندگان با اين خط مشاوره، مادران و زنان هستند. شايد يكي از دلايل حساسيت بيشتر زنان نسبت به اين مسائل، تمايل بيشتر زنان به بهبود وضعيت خانواده و جامعه است. دليل ديگر هم مي‌تواند اين باشد كه مردان شرقي، هنوز چندان پذيراي مشاوره تلفني يا حضوري و قائل به تأثير مشاوره‌ ها در بهبود شرايط نيستند و به همين دليل مي‌بينيم كه اغلب مراجعان كلينيك‌هاي مشاوره و مددكاري، زنان هستند اگرچه كه مراجعات زنان به مراكز مشاوره تحت مديريت سازمان بهزيستي يا انجمن‌هاي غيردولتي ممكن است دلايل متفاوتي داشته باشد اما به هر حال، زنان بيشتر از مردان علاقه‌مند به بهبود اوضاع خانواده هستند اگرچه كه مردان هم اين تعلق خاطر را دارند اما به دليل سنگيني فشار زندگي، مردان ناچارند مشكلات اقتصادي خانواده را بيرون از خانه پيگيري و حل كنند و بنابراين چنين تفاوت نگرشي ايجاد مي‌شود. امروز براي قطع سوءمصرف شيشه، لازم است كه فرد به مدت ٦ ماه الي يك سال مراجعه حضوري به مراكز مشاوره داشته باشد. اين پيگيري، علاوه بر آنكه دشوار است، ارزان هم نيست و بسياري خانواده ‌ها به دليل مشكلات اقتصادي اين امكان را ندارند كه از مشاوره ‌هاي درماني براي قطع وابستگي مواد صنعتي كمك بگيرند، اگر از لزوم ايجاد حمايت‌هاي اجتماعي رواني براي كاهش اعتياد مي‌گوييم، بايد امكان ارايه مشاوره از طريق بيمه‌هاي پايه هم فراهم شود.

 

 

 


نظر شما