چرا می‌ نویسیم؟

   58890

میشل فوکو


آیا لذتی در نوشتن وجود دارد؟ نمی‌دانم. یک‌ چیز مسلم است، فکر می ‌کنم یک الزام قوی برای نوشتن وجود دارد. نمی‌دانم این الزام برای نوشتن از کجا می ‌آید. می ‌توان به گونه‌هایی مختلف از آن آگاه شد. به عنوان مثال، با این واقعیت که وقتی صفحه‌ای در یک روز ننوشته‌اید به شدت نگران و مضطرب می ‌شوید. با نوشتن صفحه‌ ی روزانه ‌ی خود، به خود و وجود خود یک نوع آرامش می ‌بخشید. چگونه ممکن است که تظاهر که اینقدر سطحی، غیرواقعی، و ناشی از خودشیفتگی است این تأثیر و آرامش را برای باقی مانده‌ ی روز شخص به بار آورد؟ ما می ‌نویسیم تا بتوانیم دنیای اطراف و بیرون از ما که بسیار دورتر از کاغذی است که در دست داریم، زندگی ‌ای که خیلی هم مفرح نیست، بلکه آزاردهنده و پر از اضطراب است و برای دیگران نمایان است را بروی مستطیل کوچک (کاغذ) پیش روی خود ذوب کنیم، ولی زندگی متلاطم انسان هرگز جذب واژگان بی ‌حرکت نمی ‌شود.نظر شما