هفته بدون دخانیات

   58130


بنا بر تأكيد سازمان جهانی بهداشت، یکی از اصلی ‌ترین تهدیدکننده‌ های اصلی سلامت مردم در قرن بیست و یکم «قلیان» است. در جهان نیز همانند ایران قبح مصرف «قلیان» کمتر از «سیگار» است. این در حالی است که مصرف «قلیان» در زنان ایرانی رو به افزایش بوده و خطر بزرگی محسوب می‌ شود و مبارزه در این زمینه ضرورت دارد. یکی از مسیرهای مبارزه با مصرف دخانیات، اطلاع رسانی و آموزش است. برای تغییر رفتار، نیازمند آموزش هستیم، اما گاهی جریمه و سخت‌گیری هم لازم است.


نظر شما