تای چی روشی برای زندگی

   44914

به قلم استاد شکوفه دیوانی، مادر تای چی ایران


تای چی چوان، یک هنر رزمی سبک و سنتی چینی است که امروزه در تمامی دنیا بین جوانان و سالمندان مورد اقبال قرار گرفته است. تای چی، روشی است برای زندگی که چینیان به مدت هزاران سال از آن پیروی کرده اند. بر خلاف تمدن غرب که جسم و ذهن را از یکدیگر جدا کرده اند، چینیان هزاران سال پیش غایت انسان را در جسم و ذهن جستجو کرده اند. آنان ذهن بشر را دارای ابعاد بیشماری می دانستند، ولی برای دامنه فعالیت های انسان محدودیت قائل بودند. تا چی، توانایی های جسمی بالقوه انسان را از ظرفیتی که تصور می کند بسی «فراتر» می داند. در این هنر رزمی، به جای عضلات، تأکید بر پرورش ذهن است، زیرا ذهن را می توان فراسوی محدودیت زمان و مکان تا بی نهایت گسترش داد. براساس تاریخچه تشکیل این ورزش و ورود آن به کشور عزیزمان، ایران، همچنین با توجه به خلأ حضور تحقیقات آکادمیک در زمینه کاربرد و اثربخشی این رشته ورزشی در سلامتی و تندرستی افراد، به نظر میرسد اتخاذ سیاست های حمایتی از این ورزش، چه در جهت تقویت مطالعات و ایجاد بسترهای مطالعاتی در این زمینه، و چه در جهت حمایت از پرورش و استعدادها و شناساندن این ورزش به مردم، امری ضروری باشد. تای چی چوان، یک فعالیت فیزیکی در شکل حرکات موزون است که خاستگاه آن کشور چین می باشد و همچنین یک ورزش بی همتاست که چند صد سال در چین، ژاپن، کره و سایر کشورهای آسیایی در بین جمعیت جوان و سالمند رواج داشته است. همچنین یک ورزش سنتی شرقی، سبک و بدون نیاز به وسیله است که اثر سلامت بخشی آن مورد باور بسیاری از مردم دنیاست. تای چی چوان، بر توازن جسم و ذهن تأکید دارد و در سبک های مختلفی، از جمله: چن، یانگ، وو و سون اجرا می شود. تای چی چوان، در یک وضعیت نیمه چمباتمه با یک سری از حرکات پیوسته، تعادلات، وانهادگی ها و تنفس های عمیق آهسته انجام می شود. علیرغم حرکات آهسته این ورزش، آن را فرمی سخت و معتدل از ورزش های هوازی می دانند، زیرا بیش از 55 درصد از حداکثر اکسیژن جذب شده را نیاز ندارد، اما معادل شدت فعالیتی است که برای جلوگیری از بیماریهای قلبی پیشنهاد می شود. این ورزش همچنین، ظرفیت کارآیی و کیفیت سلامت در زندگی نجات یافتگان سرطان سینه را بهبود می بخشد. نتایج بررسی اکثریت غالب بررسی ها نشان داده اند که تای چی چوان از نظرروانی در کیفیت زندگی تای چی کاران فواید زیادی چون آرامش احساسی، ادراک خویشتن و آرامش جسمی دارد. در کل آنچه تای چی را هر روز بیشتر از دیروز در جهان محبوب کرده است، فواید بیشمار سلامت بخشی آن است. تمرینات تای چی هم به صورت گروهی و هم انفرادی قابل تمرین هستند. تای چی را می توان هرجایی تمرین کرد و نیاز به هیچ تجهیزاتی ندارد و تمرین آن ارزان است و همین توانایی تطبیق و سازگاری آن را برای همه مناسب کرده است. اهمیت این ورزش در بهبود سبک زندگی و سلامت بخشی نسل آینده بیش از پیش اهمیت دارد.


نظر شما