سلامتی خاص ترین نعمت خداوند

   43158

فرح خدابنده (پویا کاشانی)


سلامتی ، سلامتی ، سلامتی ، سلامتی ، سلامتی؛ این خاصترین، بیشترین و بهترین خواسته از خداوند متعال است که هر کس در هر مقام، قدرت، دانش و سنی که باشد باید آرزو کند؛ زیرا در هر یک از موقعیتهای بالا که باشد اگر سالم نباشد حتی دنیا هم مال او باشد لذتی از زندگی نخواهد برد و خیلی خیلی متأسف هستم که بسیاری افراد با داشتن همه چی موقع دعا بجای خواستن سلامتی از خدا بازهم میگویند: خدایا به ما پول بده! درست است که پول مشکل گشاست، ولی وقتی که با تمام دارائی هایشان دکتر می گوید که دیگر کاری از دست ما بر نمی آید، فقط دعا کنید؛ باید فکر کرد که سلامتی یعنی قدرت یعنی زنده بودن. سلامتی تاجی است بر سر انسان ها که فقط اشخاص بیمار قادر به دیدن آن هستند، یعنی چیزی که آدمهای سالم هرگز نمی بینند. ای خدا این بنده هات کی بیدار می شوند؟ فکر نمی کنم هیچوقت! چون همه را می بینم با تحصیلات بالای بالا حتی پزشکان عزیزمان که بیشتر از همه بیماری ها را می شناسند، هم خودشان و هم بیمارانشان را نمی ترسانند که بابا نگذارید دیر شود. ضمناً خداوند می فرماید تا درست نخورید با دعا کردن هم نمی توانید سالم بمانید. من دعای شما را وقتی اجابت می کنم که شما هم براه من بروید، زیرا سلامتی بزرگترین شاهکار من بعد از خلقت انسانست.  چگونه شکرت کنم که لایق اینهمه لطف تو باشم خدایا!

 


نظر شما