10 علامت هشدار دهنده و جود بیماری نقص اولیه ایمنی

   43801

دکتر فاطمه رجبی پور، فوق تخصص خون و آنکولوژی- استاد دانشگاه تهران


۱‌- بروز هشت بار یا بیشتر عفونت گوش در طی یکسا ل.

۲- بروز دو بار یا بیشتر عفونت سینو س ها در طی یکسال.

۳- مصرف دو ماه یا بیشتر آنتی بیو تیک برای درمان عفونت بدون آنکه پا سخ درمانی مناسبی دیده شود.

۴- بروز دو بار یا بیشتر عفونت ریوی در طی یکسال.

5- اختلال در رشد وزنی و یا نداشتن رشد طبیعی.

۶- بروز آبسه های مکرر عمیق در پوست و یا سایر اعضاء.

۷- برفک مقاوم به درمان در دهان یا محل های دیگر در پوست  بعد از یکسالگی.

۸- سابقه تزریق آنتی بیوتیک به صورت تزریق وریدی برای درمان عفونت ها.

۹- بروز دو بار یا بیشتر عفونت های جدی مانند: مننژیت، استئومیلیت و سپتی سمی.

10- وجود یک فرد مبتلا به نقص اولیه ایمنی در خانواده.

 

 


نظر شما