سخن سردبیر

   46485

فاطمه مهسا کارآموزیان


با توسعه جوامع، بسیاری از زنان به انجام فعالیت های اقتصادی روی می آورند و در وضعیتی برابر با مردان قرار می گیرند. مشارکت زنان تحصیل کرده در رشد اقتصادی جامعه امری بدیهی است و منجر به استقلال مالی آنها و افزایش توان اقتصادی خانواده هایشان می شود که در نتیجه ی آن سطح فقر در جامعه کاهش می یابد. در این میان، بخشی از زنان به عنوان نیروی کار غیررسمی فعالیت می کنند که برخی از آنان ساکن مناطق روستایی هستند. گروه دیگری از این زنان نیز به عنوان فروشندگان خیابانی فعالیت می کنند تا بتوانند به اقتصاد خانواده کمک نمایند. بررسی ها نشان داده اند که این زنان، در این شرایط وضعیتی بسیار آسیب پذیر دارند و کار آنها با چالش های متعددی از قبیل: آزار و اذیت با تخریب و مصادره محصولات و یا کالاهایشان، ضرب و شتم، دستگیری، جریمه و زندان همراه است. باید اعتراف کرد که دستفروشی کار آسانی برای زنان نیست و آنها در برخی موارد حتی تجاوز و آزار جنسی را نیز تجربه می کنند.

اینجا صحبت از فقر و آسیب پذیری است. واقعیت این است که آنها فقیر و به دنبال کسب درآمدی هستند و بیشتر شامل زنان سرپرست خانواده که اغلب نقش مادر و همسر را نیز برعهده دارند و تنها نان آور خانه می باشند، است. این افراد معمولا به دلیل طلاق، مرگ همسر و یا بیکاری وی به دستفروشی روی آورده و با وجود خطر خشونت در خیابان به این کار ادامه می دهند. فعالیت کاری این زنان بیشتر اجباری و برای گریز از فقر مطلق است که برای تأمین معیشت خانواده اشان بناچار آن را ادامه می دهند. متأسفانه، در بین این گروه سالمندانی را می بینیم که بدون هیچ پوشش بیمه ای و دریافت مقرری برای تأمین معاش خود مجبور به دستفروشی می شوند.

نیاز جامعه ی امروز ما، شناخت علل دستفروشی و چالش هایی است که زنان دستفروش با آن مواجه هستند تا بتوان با اتخاذ سیاست های صحیح و تصویب قانون توسط دولت این قشر از جامعه را تحت پوشش حمایتی درآورده تا سطح آسیب در جامعه کاهش داده شود. به امید فردایی امن تر برای زنان سرزمینم!


نظر شما 

نامنظرات ارسال شده
احترام سادات قديمي وحتيدسلام و خسته نباشيد بسيار عالي بود لطفا مطالبي در مورد قوانين شرايط احراز سرپرستي زناني که همسرانشان مشکلات روحي دارند، بگذاريد.