جذب ۵۵۰۰ کودک اتباع فاقد اوراق هویتی در مدارس

   46457


رضوان حکیم زاده، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش از فعالیت ٢٤ مدرسه خودگردان افغان در ایران خبر داد و گفت: "آمار کل دانش آموزان اتباع ۳۲۲ هزار و۴۵۰ نفر است. از مجموع دانش آموزان اتباع، ۹۱ درصد اتباع افغانستان هستند." وی در ادامه گفت که در پی فرمان رهبری دستورالعمل ثبت نام کودکان اتباع فاقد اوراق هویتی صادر و باعث شد لازم‌التعلیمان از فرصت تحصیل در مدرسه برخوردار شوند، هرچند معتقدیم آموزش حقی برای همه کودکان است و منتی بر آنها نیست. او با بیان اینکه اکنون در دوره ابتدایی ۲۹۳ هزار و ۳۶۶ دانش آموز داریم، افزود:"آمار کل دانش آموزان اتباع ۳۲۲ هزار و ۴۵۰ نفر است، این در حالیست که ٥ هزار نفر از کودکان در سنین پیش دبستانی نیز از اتباع هستند؛ از مجموع دانش آموزان اتباع، ۹۱ درصد اتباع افغانستان هستند و اگر تراکم کلاسی را درنظر بگیریم می ‌توان گفت ۱۱ هزار و ۷۰۰ معلم برای آنها تخصیص داده شده است و بدون آنکه یک ریال بودجه خارجی دریافت کرده باشیم، اینکار را انجام داده ایم. به گفته ی وی، ۵۵۰۰ کودک اتباع فاقد اوراق هویتی در سال گذشته جذب شدند.

 

 


نظر شما