تشکیل تیم‌های سیار برای شناسایی دختران دارای رفتار پرخطر

   44512


مشاور وزیر بهداشت در امور زنان از اجرای طرح افزایش آگاهی دختران نوجوان درباره ی رفتارهای پرخطر و تشکیل تیم‌هایی برای شناسایی نوجوانان در معرض خطر و پرخطر خبر داد. دکتر ساره محمدی درباره ی جزئیات تفاهم‌نامه مشترک دفتر امور زنان وزارت بهداشت و معاونت زنان ریاست جمهوری که بهمن ماه سال گذشته منعقد شد، توضیح داد و گفت: "کار دفتر امور زنان تسهیل برنامه‌ ها، هماهنگی و هم ‌افزایی با معاونت ‌های مختلف وزارت بهداشت است. ما می ‌توانیم نقاط ضعف و قوت برنامه ‌ها را شناسایی کنیم تا  آن‌ ها را ارتقاء دهیم. اگر این برنامه‌ ها مخاطبین بیشتری داشته باشند، اجرای آن را در استان‌های دیگر در دستور کار قرار می ‌دهیم."


نظر شما