هزینه های مکرر برای رفتارهای غیردینی

   45836

شهناز سجادى - وكيل دادگسترى و دستيار حقوق شهروندى معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده


عليرغم اينكه به موجب اصول حقوق ملت در قانون اساسى و مقررات قوانين مجازات اسلامى و آيين دادرسى كيفرى، خشونت فيزيكى و كلامى از سوى ضابطين و مأمورين انتظامى ممنوع و جرم انگارى شده است، لكن متأسفانه هر از گاهى خشونت فيزيكى و كلامى برخى از مأمورين چهره انتظامى شهر را خشن جلوه  داده و موجب تحريک احساسات جامعه گرديده و خدمات مأمورين خدوم و شريف انتظامى را مخدوش نموده و بذر كينه را در دل شهروندان مى نشاند. ضرب و شتم دخترى توسط مأمور خشن اقدام اول و آخر و اتفاقى از سوى "گشت ارشاد" نيست و اين صحنه تكرارى از گذشته است كه بعضاً در وسط شهر بسيارى از شهروندان نیز ناظر آن بوده اند. به راستى مسئول اين هزينه بر نظام جمهورى اسلامى و نيروى انتظامى چه كسانى هستند؟

آيا خشونت عليه شهروندان زن با فحاشى و كلمات توهين آميز و ضرب و شتم و ايجاد فضاى پليسى نتيجه ی دل خواه متوليان فرهنگى كشور را حاصل خواهد نمود؟ اگر گشت ارشاد در اين سال ها با تدبير و خرد و لطافت واقعاً به " ارشاد" مى پرداخت و خشونت نمى كرد و زنان نجيب و با شخصيت و تحصيل كرده ما را به مانند زنان بد كاره به پليس امنيت اخلاقى نمى برد، بى شک امروز  در سر گذرها و ميادين شهر شاهد روسرى هاى به چوب آويخته شده توسط زنان به ستوه آمده نمى بوديم و حجاب به چالش قضايى و سياسى تبديل نمى شد. وقتى گفتيم براى حجاب بايد كار فرهنگى مى كرديم و پليس را در اين امر دخالت نمى داديم براى چنين روزهايى بود كه شاهد درگيرى پليس و زنان نباشيم. اى كاش از ظرفيت "گشت ارشاد" با اين مأمورين قدر و زبده در مقابله با جرائمى كه امنيت منازل، مال، جان و ناموس شهروندان را به مخاطره  می اندازد، استفاده شود. زنان ايران خود راه را از بيراهه مى دانند و دل در گرو دين و وطن دارند.


نظر شما