نماینده اصفهان در مقابل خصوصی سازی آموزش و پرورش خواهد ایستاد

   46450


دکتر حسن کامران در مجلس شورای اسلامی، عنوان کرد که طبق قانون اساسی وظیفه ی حاکمیت است که شرایط آموزش رایگان را برای همگان فراهم کند. ما کم کم قانون اساسی را آسیب پذیر کرده ایم، چه در آموزش و چه در بهداشت و فقط هنوز رویمان نشده است که مساجد را شرکتی کنیم. از قدیم رسم بر این بوده است که مردم مساجد را به صورت خودجوش اداره می کردند، ولی اگر شرکتی بشه؛ وقتی افراد وارد مسجد شوند؛ به آنها بگویند مساجد خرج دارند و باید برای نماز خواندن پول بدهید.

زمانی که می گوئیم آموزش و پرورش دولتی است و خصوصی نمی باشد، عملا آموزش و پرورش از مردم به بهانه های مختلف هزینه دریافت می کند. حتی در ثبت نام مدارس، من خودم تماس گرفتم و عنوان کردم شهریه ندارد؛ اما بعدها تحت عناوین مختلف مبلغ زیادی از والدین گرفته اند. در این جا مناطق محروم را هم در نظر بگیرم. مواردی هست که دانش آموز کفش به پا ندارد و این کار خدایی نیست؛ بخصوص که در امر آموزش ما شاهد تبعیض هم هستیم. با همت دکتر کامران با خصوصی سازی مدارس مخالفت شد.

 


نظر شما