آموزش مؤثر

   44451

مهدی امیراحمدی


شما به عنوان یک معلم، به چه چیزی نیاز دارید تا یک معلم مؤثر واقعی در فرآیند تدریس برای کودک یا نوجوان باشید؟ در پاسخ باید گفت که چهار نیاز آموزشی در فرآیند یاددهی و یادگیری باید مورد نظر قرار گیرد تا بتوان با طی فرآیندی، انتظار آموزش کارآمد و مؤثر را داشت که عبارتند از: دانش، مشاهده،  عمل و بازخورد.

 معلمان به دانش‌های متعددی نیاز دارند. دانش درباره ی: رشد بچه‌ ها، محتوایی که آموزش می ‌دهند، تمرینات آموزشی مؤثر، نیازها و توانایی‌های فراگیر در کلاس و دانش‌ هایی درباره خودشان. در این نوشته، دانش مربوط به شیوه تعاملات کلاسی است که یادگیری و رشد را تشویق می‌ کنند.

قسمتی از آموزش مؤثر، مشاهده است. همه دانش ‌های جهان درباره آموزش مؤثر، فقط یک قطعه از پازل اند. معلمان خوب، نیاز دارند ببینند که در کلاس‌های متنوع و مختلف، با وجود تنوع بسیار دانش‌آموزان، تدریس مؤثر چگونه انجام گیرد؟ معلمانی که می ‌گویند  فرصت نداشته ‌اند تا نحوه آموزش معلمان دیگر را ببینند، گزارش می‌ کنند که چگونه این تجربیات می ‌توانند با مشاهده فیلم می تواند مؤثر باشند. آنها اذعان نمودند که زمان خوبی برای مشاهده ویدیو‌های کلاس‌ها می گذارند. آنها حتی می‌ توانید زمانی را برای تماشای ویدیوهای کلاس خود اختصاص دهند.

سرانجام، ما نمی‌ توانیم بدون تمرین، معلمی مؤثر و کارآمد باشیم. ما نیاز داریم زمانی را برای «انجام دادن» بگذرانیم. با مقرر کردن تمرینات آموزشی، ما درباره ی آن یاد خواهیم گرفت. فقط یک فرد جوان نیاز ندارد تا فعالیت‌هایی را انجام دهد تا واقعا درباره ی آن‌ها یاد بگیرد، شما هم نیاز دارید تا زمانی را برای تمرین تعاملات در نظر بگیرید.

آخرین موردی که باعث می‌ شود یک معلم، معلمی مؤثر باشد، اختصاص زمانی از تمرین به «انعکاس و بازخورد» است. در این مورد فکر می‌ کنیم گاهی باید یک نگاه واقعی به آموزش، روش و نوع تعامل شان از طریق ذره ‌بین بیاندازند. آنها به زمانی نیاز دارند تا انعکاس و بازخورد درونی از فعالیت‌ها، روابط و آموزش داشته باشند. توجه به این فرآیند می ‌تواند مؤلفه‌های مدیریت کلاس درس از قبیل: انضباط اثربخش، آمادگی برای شروع درس و برانگیختن فراگیران، تآمین محیط امن و راحت برای یادگیری، خلاقیت و ابتکار در ارائه و یادگیری دروس و ایجاد عزت نفس در دانش آموزان را فراهم آورد.

 

 

 

 


نظر شما