انقلابی جدید در درمان

   46892

دکتر فانک فهیمی، استاد گروه فارماکوتراپی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی


چندی قبل نخستین داروی ژن تراپی که مستقیماً تجویز می شود، توسط FDA مصوب گردید. این سوسپانسیون داخل چشمی با نام تجاری «لوکستورنا» برای درمان یک بیماری نادر ژنتیکی چشم که بدلیل موتاسیون ژنی ایجاد شده است، مصرف می شود. این رخداد نقطه ی عطفی در تاریخ پزشکی محسوب می شود. این دارو حامل ژن ویروس می باشد. تزریق به صورت تحت شبکیه (ساب رتینال) انجام می گیرد. قیمت یک ویال، تک دوز برای یک چشم ۸۵۰۰۰۰ دلار، یعنی با نرخ روز بیش از ۴ میلیارد تومان می باشد.


نظر شما