ممانعت از پیشرفت پیسی

   45235

دکتر مهدیه آبیار قمصری، بورد فارماکوتراپی (داروسازی بالینی)، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی


بیماری «پیسی» یا «ویتیلیگو» یک بیماری مزمن، عود کننده با دوره غیرقابل پیش بینی است که درمان کامل نداشته و درمان های موجود فقط می تواند پیشرفت بیماری را متوقف کرده یا به درجات مختلف موجب پیگمانتاسیون مجدد شود. درمان با «کورتیکواستروئید خوراکی» در بیماران با پیشروی سریع بیماری برای تثبیت بیماری اندیکاسیون دارد. دوز توصیه شده پردنیزولون ۵ تا ۱۰ میلی گرم در روز برای اطفال و  ۱۰ تا ۲۰ میلی گرم در روز برای بالغین به مدت دو هفته است که در صورت نیاز می تواند ۴ تا ۶ هفته بعد تکرار شود. البته، دوزهای مختلفی برای بیماران در مطالعات بالینی بررسی شده است.


نظر شما