آیا با مصرف سیگار کمتر از پیامدهای آن در امان هستیم؟

   34276

دكتر رضا گنجی، استادیار گروه فارماكوتراپی، دانشگاه علوم پزشكی جندی شاپور اهواز


نتایج آنالیز ۱۴۱ مطالعه در مورد پیامدهای مصرف سیگار بدین شرح بود که کشیدن فقط  یک  نخ سیگار در روز، بیشتر از آنچه قبلا انتظار می رفت، منجر به بروز سکته مغزی و بیماری های قلبی عروقی می شود. در این مطالعه نشان داده شد که در خانم هایی که روزانه یک عدد سیگار می کشیدند، ۱۱۹٪ خطر ابتلاء به بیماری عروق كرونری و ۴۶٪ خطر ابتلاء به سکته مغزی و در مردانی که روزانه یک عدد سیگار می کشیدند، ۷۴٪ خطر ابتلاء به بیماری عروق كرونری و ۳۰٪ خطر سکته مغزی افزایش یافت. نکته جالب نتیجه این تحقیق این بود که ریسک  بروز این دو پیامد در افراد با مصرف روزانه ۲۰سیگار تنها دو برابر افراد با مصرف روزانه یک نخ سیگار بود.

 


نظر شما