لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاری بين دولت جمهوری اسلامی ايران و جمهوری عراق

   36750

مرتضی رجائی خراسانی- پژوهشگر علوم سیاسی و اقتصادی


اين لايحه در جلسه 28/3/96 هيأت وزيران تصويب و در 20/4/96 جهت طی تشريفات قانونی به مجلس تقديم شده است. هدف از اين لايحه ارتقاء و تحكيم همكاری­های اقتصادی و تأمين منافع دو دولت می­باشد.

مقامات عراقی هزينه بازسازی جنگ چهار ساله با داعش را حدود صد ميليارد دلار اعلام كرده­اند. دولت عراق برای ايجاد رقابت، از همه كشورهای جهان دعوت كرده­است كه جهت سرمايه گذاری در اين كشور مشاركت كنند. كشورهای آمريكا، تركيه و عربستان سعودی در اين امر پيش قدم شده­اند. ناگفته نماند اين كشورها علاوه بر منافع اقتصادی به دليل انگيزه­های سياسی امنيتی استراتژيک نيز تلاش خواهند كرد در اقتصاد عراق ريشه بدوانند. هرچند بعد از تسلط داعش بر عراق، ايران اولين كشوری بود كه به ياری اين كشور شتافت، اما به نظر می ­رسد در عرصه رقابتی بازسازی اين كشور امتيازی به ايران داده نشده است.

بر اساس آمار سازمان اوپک، عراق بعد از عربستان بيشترين توليد نفت را در بين كشورهای اوپک دارد. عربستان، عراق و ايران به ترتيب 49/10، 45/4 و 65/3 ميليون بشكه در روز نفت توليد می­كنند. عراق از نظر ذخائر نفتی در رتبه چهارم در بين كشورهای اوپک قرار دارد. در صورتی كه قدرت نفتی ايران و عراق مجموع شوند می­توانند از نظر ظرفيت توليد و ذخائر نفتی با عربستان رقابت كنند.

ميدان­های نفتی عراق در جنوب آن كشور در اطراف شهر بصره و در بعضی مناطق شمالی آن كشور واقع می­باشند كه اين مناطق تحت نفوذ ايران می­باشند. البته، ايران به هيچ عنوان احتياج ندارد كنترل فيزيكی اين ميادين را در اختيار داشته باشد يا درآمد آن را دريافت كند. برای ما كافيست كه بر استراتژی­های نفتی عراق تأثيرگذار باشيم تا بتوانيم با تركيب قدرت دو كشور بر ساختار اوپک تأثير گذاشته و در بازار جهانی نفت به يک عامل تعيين كننده تبديل شويم.

 


نظر شما