گزارشی بحرانی از خطراتی تکان دهنده که بی خانمان ها را تهدید می کنند

   7704


در یک نظرسنجی در انگلیس نشان داده شد که بی خانمان ها 15 برابر بیشتر از یک فرد عادی در معرض خشونت هستند. افراد بی خانمان و کارتن خواب برای زنده ماندن مبارزه می کنند. ارزیابی نشان می دهد که:

1.      بیش از یک نفر از سه نفر تجربه لگد خوردن، و یا سایر اشکال خشونت را تجربه کرده اند.

2.      بیش از یک سوم (34%) تجربه پرتاب اشیاء به سمت شان داشته اند.

3.      تقریبا یک نفر از ده نفر (9%) زمانی که بی خانمان شده، مشکل شب ادراری پیدا کرده است.

4.      بیش از یک نفر از بیست نفر (7%) قربانی تجاوز جنسی بوده است.

5.      تقریبا نیمی (48%) مورد ارعاب قرار گرفته اند و یا تهدید به اعمال خشونت شده اند.

6.      شش نفر از 10 نفر (59%) مورد آزار کلامی قرار گرفته اند.

 افرادی که کارتن خواب هستند، قربانی خشونت و جرم واقع می شوند. این موضوع بسیار غم انگیز و وحشتناک است و به همین دلیل نیاز است تا به بی خانمانی و وضعیت دشوار زندگی این افراد خاتمه داده شود و بطور جدی از آنان حمایت شود.

منبع:

https://www.theguardian.com

 


نظر شما