کمک کردن نقش مهمی را در حمایت از جوانان ایفاء می کند

   6485


یکی از کارکنان جوان برای کمک به بی خانمان ها گفت که چگونه حمایت از این افراد زندگی آنها را متحول می کند. «کاریس لوئیس»، 36 ساله با دو نفر داوطلب دیگر یک مرکز آزمایشی با یک خط تلفن برای کمک به بی خانمان ها راه اندازی کرده اند.

او گفت که در حال حاضر تماس های زیادی برای گرفتن کمک وجود دارد، اما فقط به افرادی پاسخ خواهیم داد که نیاز مبرم به پششتیبانی و حمایت دارند. ما یک خط تلفن برای افراد 16-25 ساله اختصاص داده ایم که یا بی خانمان هستند و یا در شرف بی خانمانی می باشند. مشکل این افراد صرفا بی مسکنی نیست. آنان اغلب با مسائل گسترده تر از جمله: سلامت روان، اعتیاد و فروپاشی خانواده مواجه هستند. هر ساله بیش از 150000 جوان با مشکل بی خانمانی مواجه هستند که برای گرفتن مسکن به مقامات محلی مراجعه می کنند، ولی بیش از یک سوم آنها هیچ کمکی دریافت نمی کنند. خانم لوئیس که 14 سال سابقه کار با جوانان بی خانمان را دارد، گفت که تماس با کانون اولین نقطه ارتباطی ماست.

در این میان جوانانی بوده اند که رابطه آنان با والدین و یا خانواده خدشه دار شده است و آنها دیگر نمی توانستند در آن خانه بمانند. در این شرایط اگر جوانان حمایت نشوند یا از خانه فرار می کنند و مورد خشونت و سوء استفاده قرار می گیرند. این داوطلب افزود که وجود خط تماس ارتباطی با جوانان، یکی از بهترین راههای دسترسی به آنهاست. وقتی آنها با ما تماس می گیرند، ما حرف های آنها را می شنویم و به آنها مشاوره داده و توصیه های مورد نیاز را انجام می دهیم. برخی از آنان حتی اگر بسیار آسیب پذیر باشند، حاضر نیستند که برای دریافت کمک به مسئولین مراجعه نمایند. افرادی نیز در این میان وجود دارند که بعد از تقاضای کمک یک بار پاسخ رد شنیده اند، و دیگر درخواست خود را تکرار نکرده اند. این افراد، از آن به بعد در کوچه و خیابان دنبال کمک هستند.

افراد بی خانمان تجربه ای دردناک دارند که روحیه آنها را ضعیف و خسته کرده است. آنها فکر می کنند، کسی وجود ندارد که واقعا به آنها کمک کند، لذا روحیه ای پرخاشگرانه دارند، توهین می کنند و یا به مواد مخدر روی می آورند. از طرف دیگر کمبود مسکن نیز به عدم ساماندهی این افراد دامن می زند. برخی از این افراد نیاز به حمایت جدی دارند که در این میان باید گفت که کمک های مؤسسات خیریه و کانون های مردمی می تواند بسیار مؤثر باشد.

 منبع:

http://www.independent.co.uk/news/homelesshelpline/homeless-helpline-pilot-volunteer-hails-massive-role-project-will-play-in-helping-vulnerable-young-a7496271.html


نظر شما